Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 januari 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • I. Kahraman (NSC)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • J. Pool (PVV)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • A. Podt (D66)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van Werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Planning werkbezoeken

  Het ministerie van Defensie zal de commissie uitnodigen voor introductie-werkbezoeken aan de verschillende krijgsmachtdelen later dit jaar (inclusief een buitenlands troepenbezoek). 
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Brievenlijst particulieren

 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 36470-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 36470-K)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de advocaat van een Defensiemedewerker over “falend personeelsbeleid bij Defensie”

  Aangehouden van de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update continuïteit van de radardekking en de procedure rondom de plaatsing van het militaire radarstation in Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inrichting meldstructuur burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Veegbrief Defensiebegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Veegbrief Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Project 'Verwerving ISR-capaciteit Noordzee' en internationale ontwikkelingen bescherming vitale infrastructuur Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  D-brief project ‘Midlife Update NH90 helikopter’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Veiligheidsparadoxen’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting op de Beleidsdoorlichting beleidsartikel 3: NL-DUI Samenwerkingsverbanden: Project Taurus

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invulling informatieverzoek motie van het lid Valstar c.s. over inzichtelijk maken wat er nodig is om binnen de Duits-Nederlandse samenwerking een eigen tankbataljon op te richten (Kamerstuk 27830-410)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak van 25 oktober 2023, over de veiligheidsinzet in Irak en de gevolgen voor de Nederlandse presentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Woo-verzoek van RTL Nieuws n.a.v. de reactie op het artikel: 'Chinees staatsbedrijf bouwt onze pantservoertuigen' (Kamerstuk 36200-X-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarplanbrief MIVD 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  A-brief project ‘Revitalisering vliegbasis Woensdrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  A-brief over het project ‘Concentreren en revitaliseren van de Johannes Postkazerne’ in Havelte

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afronding onderzoek n.a.v. melding Defensiefotograaf

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gereedstelling F-16 voor Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse C-130 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2021 en 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport 'Herstel bieden: een vak apart' van de Nationale ombudsman, een vergelijkend onderzoek naar tien hersteltrajecten

  Alleen de hersteltrajecten Dutchbatch III en chroom-6 bij Defensie
 29. 29

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Prioriteringsexercitie CWP 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Activiteiten van de commissie

   
  • do 25-01-2024 10.45 - 11.30       Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • ma 29-01-2024 17.15 - 23.00      Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel
  • wo 31-01-2024 11.00 - 12.00       Technische briefing IOB inzake Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support
  • do 01-02-2024 09.30 - 10.00       Procedurevergadering (aangepaste tijd i.v.m. ambassadeursconferentie)
  • do 01-02-2024 14.00 - 14.00       Schriftelijk overleg NAVO bijeenkomst van ministers van Defensie
  • 6, 7 en/of 8 februari 2024 (wk 6)  Plenaire begrotingsbehandeling Defensie
  • do 15-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 29-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • di 12-03-2024 16.30 - 19.30        Commissiedebat Derde voortgangsrapportage GrIT
  • wo 13-03-2024 14.00 - 15.00      Technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  • do 14-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • wo 27-03-2024 13.00 - 17.00      Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • do 28-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00       Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 14.00 - 14.00       Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Defensie
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • ma 03-06-2024 13.00 - 17.00      Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30       Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00       Veteranendag

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Rondetafelgesprek Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, Defensie Strategie Data Science en AI (inplannen vóór meireces 2024)
  • Rondetafelgesprek Militaire steun aan Oekraïne
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (inplannen na het krokusreces)
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur)
  • Technische briefing GrIT
  • Notaoverleg Veteranenbeleid
  • Commissiedebat MIVD (inplannen na ontvangst jaarverslag)
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)