Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 juni 2023
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H.M. Krul (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 en 16 juni 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  A-brief ‘Vervanging Grond-Lucht Radio’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  A-brief project ‘Bewapening MQ-9’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Van HR-Transitie naar HR-vernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veteranennota 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen op personeelsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwe ontwikkelingen verkoop F-16 toestellen aan Draken International

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen munitiedomein

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  A-brief project ‘Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  A/B-brief project 'Anti-A2/AD capaciteit F-35'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  DMP A/B-brief project ‘Vervanging Medium Utility Helikopter’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Project ‘Vervanging MRAD & SHORAD’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  A-brief over het project huisvesting Hoog Risico Beveiliging regio Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbod vertrouwelijke technische briefing bescherming Noordzee-infrastructuur

  Besluit: Vertrouwelijke technische briefing over de Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur na het zomerreces inplannen.
   
 18. 18

  Voorstel van de rapporteurs voor hun inbreng bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2022

  besluit: De commissie stemt in met de volgende vijf onderdelen van de inbreng van de rapporteurs over het jaarverslag - de leden Valstar (VVD) en Krul (CDA) - die zij bij aanvang van het wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2022 namens de commissie zullen delen:
  1. Verzoek om in de volgende versie van de Stand van Defensie beschikbare historische cijfers op te nemen om ontwikkelingen te kunnen volgen. 
  2. Verzoek om voortaan een appreciatie op te nemen om samenhang en impact van de verschillende onderdelen te duiden: wat is de staat van Defensie? Wat zijn de grootste uitdagingen en wat is nodig om deze op te lossen? 
  3. Verzoek om informatie om ontwikkeling gereedheid en inzetbaarheid beter te kunnen volgen: geef aan of aspecten (OG, GO, MG, PG) fors / licht verbeterd, gelijk gebleven of achteruitgegaan zijn ten opzichte van de vorige periode (ook per defensieonderdeel, inclusief uitspraak of dit conform doelstelling is, wat knelpunten zijn en wat nodig is deze op te lossen). 
  4. Verzoek om in de volgende versie van de Stand van Defensie de relatie te leggen met de Rijksbrede veiligheidsstrategie en NAVO-eisen.
  5. Na het wetgevingsoverleg een commissiebrief sturen met gedetailleerde bevindingen over de Stand van Defensie (deze commissiebrief zal op de procedurevergadering van 29 juni aan de commissie voorgelegd worden).
 19. 19

  Commissie-activiteiten

  • do 08-06-2023 11.15 - 12.00 Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 08-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd: 3 minuten)
  • di  13-06-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Personeel Defensie (spreektijd: 4 minuten)
  • wo 14-06-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie
  • do 15-06-2023 10.00 - 11.00 Gesprek 11 Luchtmobiele Brigade
  • vr  16-06-2023 10.00 - 17.00 Werkbezoek Air Defender/MRTT (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • ma 19-06-2023 12.30 - 13.30 Gesprek veteranen
  • ma 19-06-2023 14.00 - 17.00 Notaoverleg Veteranenbeleid (zie de spreektijden op de convocatie)
  • wo 21-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2022 (spreektijden per e-mail opgeven)
  • za  24-06-2023 10.00 - 17.00 Nederlandse Veteranendag 
  • wo 28-06-2023 10.30 - 13.30 Commissiedebat Materieel (spreektijd: 4 minuten)
  • do  29-06-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering 
  Zomerreces: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • di  22-08-2023 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 29-30 augustus
  • ma 11-09-2023 11.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • di  12-09-2023 19.30 - 22.30  Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (spreektijd: 4 minuten)
  • vr  13-10-2023 10.00 - 18.00  Werkbezoek 1 German-Netherlands Corps (tijden worden op later moment vastgesteld)
  Herfstreces: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
  • ma 30-10-2023 10.00 - 18.00 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten en Special Operations Command (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • vr  15-12-2023 10.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Zeestrijdkrachten - Directie Materiële Instandhouding (tijden worden op later moment vastgesteld)
  Kerstreces: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024

  Ongeplande commissie-activiteiten
  • Technische briefing IOB Eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support

  Plenaire activiteiten
  • Debat over het bericht dat Nederland betrokken was bij nog een burgerdodenincident in Irak in 2016, aangevraagd door het lid Kuzu (DENK) op 4 april 2023
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur, met als eerste spreker het lid Krul (CDA) Na ontvangst actieplan Noordzee-infrastructuur
 20. 20

  Procedurevergaderingen in het najaar

  Steeds op een donderdag van 10.45 tot 11.15 uur, op de volgende data
  14 september, 28 september, 12 oktober (herfstreces vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023), 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december (kerstreces vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024)
 21. 21

  Uitnodiging van minister van Defensie voor gesprek met veteranen voorafgaand aan het debat over Veteranenbeleid, op 19 juni, van 12:30 tot 13:30 uur.

  Besluit: interesse in deelname inventariseren.
 22. 22

  Verzoek tot gesprek met de minister van Defensie van Estland op 14 jun 13.00-13.45 uur.

  Gesprek plannen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen van kamerleden.