E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Wijngaarden om een vertrouwelijke briefing mbt de situatie van de Afghaanse tolken

De vergadering is geweest

17 mei 2021
9:00 uur
Commissie: Defensie
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Het lid Van Wijngaarden stelt, mede namens de D66-fractie, in de hieronder bijgesloten mail voor om de minister van Defensie te verzoeken om een vertrouwelijke briefing (van bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur in Kabul) mbt de situatie van de Afghaanse tolken.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 17 mei  2021 om 09:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Van Wijngaarden. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.
 
Vriendelijke groet, Frank Mittendorff
 
 
Mr Frank H. Mittendorff

Adjunct-griffier vaste commissie voor Defensie
Griffier contactgroep Verenigd Koninkrijk
Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +31 70 3182043 | M +31618305849
E f.mittendorff@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Wijngaarden, mede namens de D66-fractie, om een vertrouwelijke briefing mbt de situatie van de Afghaanse tolken

    Te behandelen:

    Loading data