Wetgevingsoverleg : Personeel/Materieel Defensie

De vergadering is geweest

7 november 2022
15:15 - 18:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie
2e Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten en spreektijden

Spreektijden
PVV: 15 min
VVD: 10 min
PvdA: 7 min
D66: 10 min
SGP: 10 minuten

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.A. van der Maat
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • S.R. Fritsma (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen over de Begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op feitelijke vragen over de Begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Defensie Projectenoverzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake Defensie Projectenoverzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Personeelsrapportage midden 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake Personeelsrapportage midden 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf (Kamerstuk 31516-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  BIT-advies programma ROGER en reactie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op commissievragen over de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake Offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Dienjaar Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wendbaarheid ‘voorzien-in’ proces materieel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Informatiegestuurd Optreden KMar

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Project ‘Vervanging (Very) Short Range Air Defence’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Project ‘Raketartillerie’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Project ‘Langer doorvaren LCF: Elektronische oorlogvoering’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data