Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 november 2020
10:30 - 11:15 uur
Locatie: K4
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 9 t/m 15)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanvragen natuurvergunning De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Overzicht van de NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van het lid Kerstens c.s. over de na Veteranendag resterende gelden bestemmen ten behoeve van veteranen (Kamerstuk 35300-X-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitbreiding bouw en inrichten F135 motorenonderhoudsfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  BIT-advies GrIT en reactie Defensie, de business case GrIT en het voornemen tot gunning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 22 en 23 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  A-Brief project ‘Vervanging tenten en klimaatbeheersing’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invulling van toezegging gedaan tijdens algemeen overleg over voortgang/evaluaties missies van 5 oktober 2020 over gespreksverslagen en namenlijsten inzake omgang met gevangenen door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda voor de videoteleconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie van 20 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lanceerinstallaties LC-fregatten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  D-brief resultaten verwervingsvoorbereiding Midlife Update CV90

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Pilotproject Midlife update CV90 verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2021 – COM (2020) 690

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkzaamheden van de commissie

  • 12-11-2020 09.30 - 10.30  Technische briefing  Vizier op de vervanging van de onderzeeboten; De studiefase doorgelicht   
  • 12-11-2020 10.30 - 11.15  Procedurevergadering    
  • 16-11-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad  
  • 23-11-2020 16.30 - 22.30  Wetgevingsoverleg  Personeel/Materieel Defensie   
  • 25-11-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  Kustwacht Caribisch gebied   
  • 26-11-2020 14.15 - 15.00  Procedurevergadering (digitaal)   
  • 10-12-2020 10.30 - 11.15  Procedurevergadering 
  • 10-12-2020 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult  
  Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021 
  • 21-01-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering    
  • 04-02-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   

  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
  • Eerste week december plenaire begrotingsbehandeling Defensie

  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds   
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
  • Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
  • Werkbezoek MIVD   
  • Algemeen overleg MIVD   
  • Werkbezoek Schietserie Bergen-Hohne    
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Gesprek Veteranenombudsman 


   
 18. 18

  Rondvraagpunt Belhaj - annuleren technische briefing NH-90

  Te behandelen:

  Loading data