Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

7 september 2023
11:00 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H. Kat (D66)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • A. Podt (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R.J. Kamminga (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voortgang/evaluatie Missies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Defensie Strategie Data Science en AI

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) 15 en 16 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bestuursakkoord Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Informatiegestuurd Optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten Commissie van Onderzoek en Advies naar meldingen van vermoeden van misstanden bij de COID

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren (Kamerstuk 36200-X-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname aan een briefing over de evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsbesluit taak Defensie op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontvangst reacties kandidaat-werven op Request for Quotation vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Defensie Industrie Strategie van 1 februari 2023, over EU-Richtlijn 2009/81/EG inzake een Europese markt voor defensiemateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geplande commissie-activiteiten

  Besluit: de onderstaande geplande activiteiten worden niet controversieel verklaard.

  di 12-09-2023 19.30 - 22.30 Voortgang en evaluatie missies. 
  De commissie besluit dat het debat zal worden uitgesteld. Indien agendatechnisch mogelijk, het debat plannen in de week vóór 21 september 2023, voorafgegaan door de technische briefing door de IOB inzake de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support. Indien dat niet mogelijk is, het debat en de technische briefing uitstellen tot na de verkiezingen.
  do 05-10-2023 13.00 - 15.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële  
  do 05-10-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing Noordzee inrastructuur      
  do 09-11-2023 11.15 - 12.15 Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
  do 09-11-2023 16.00 - 18.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie         
   
 17. 17

  ongeplande commissie-activiteiten

  Besluit: de onderstaande activiteiten worden niet controversieel verklaard.
  • Notaoverleg initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking (is op verzoek van de initiatiefnemer inmiddels uitgesteld tot na de verkiezingen)
  • Rondetafelgesprek Defensie Strategie Data Science en AI

   
 18. 18

  Geplande werkbezoeken

  Besluit: de onderstaande activiteiten worden niet controversieel verklaard.

  vr 13-10-2023 Werkbezoek 1 German-Netherlands Corps   
  ma 30-10-2023 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten en Special Operations Command                           
  vr 15-12-2023 Werkbezoek Commando Zeestrijdkrachten - Directie Materiële Instandhouding        

   
 19. 19

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2023 te Toledo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2023 te Toledo (21501-28-256)

  Te behandelen:

  Loading data