Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
10:00 - 10:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 21

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) (Kamerstuk 35200-X-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Veteranennota 2018–2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht (Kamerstuk 35000-X-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage (Kamerstuk 35000-X-136)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname van de belangenvereniging de gewonde soldaat aan het rondetafelgesprek Veteranen op 19 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarrapportage 2019 van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inloophuizen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Spreektijdverdeling notaoverleg Veteranen

  Spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk, zijn als volgt vastgesteld:
  VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, Groenlinks 6, SP 6, PvdA 6, ChristenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 4, DENK 4, FvD 2
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel Europees defensiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitnodiging Provincie Zeeland voor nationale aftrap herdenking 75 jaar bevrijding en Slag om de Schelde d.d. 31 augustus 2019

 20. 20

  Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 17 oktober 2019 van 10.30 tot 11.30 uur 2019

  Besluit: Gesprek plannen met de MDV op donderdag 17 oktober van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname wordt t.z.t. per mail  geïnventariseerd
 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

   
  • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Veteranen  
  • 26-06-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen   
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)   
  • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
  • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK   
  • 04-07-2019 09.30 - 10.30  Procedurevergadering
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019         
  • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus  
  • 26-08-2019 14.00 - 16.00  Gesprek  Overleg met de vaste commissie Defensie Duitsland
     
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS)  
  • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties    
  • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële
  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019             
  • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
  • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Plenaire activiteiten:
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)

  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds  
  • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (zal kort na zomerreces worden ingepland
  • Algemeen overleg  IT Defensie   
  • Algemeen overleg  Materieel Defensie   
  • Algemeen overleg  Personeel Defensie   
  • Algemeen overleg  Vastgoed Defensie
 22. 22

  Rondvraag

  • De staf brengt de mogelijkheden voor een eventueel werkbezoek aan de Verenigde Staten in kaart.
  • Er zal een afscheidsactiviteit voor mevrouw Bruins Slot worden georganiseerd.