Debat geweest
20 juni 2019 | 10:00 - 10:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 21

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 20 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 20 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

3
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X-1)

Te behandelen:

4
5
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Defensie 2018 (Kamerstuk 35200-X)

Te behandelen:

8
Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht (Kamerstuk 35000-X-136)

Te behandelen:

9
Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - Personeelsrapportage (Kamerstuk 35000-X-136)

Te behandelen:

16
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies
17
Spreektijdverdeling notaoverleg Veteranen

Details

Spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk, zijn als volgt vastgesteld:
VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, Groenlinks 6, SP 6, PvdA 6, ChristenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 4, DENK 4, FvD 2
19
Stafnotitie - Concept notitie Jaarverslag Defensie 2018
21
Uitnodiging Provincie Zeeland voor nationale aftrap herdenking 75 jaar bevrijding en Slag om de Schelde d.d. 31 augustus 2019
22
Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op donderdag 17 oktober 2019 van 10.30 tot 11.30 uur 2019

Details

Besluit: Gesprek plannen met de MDV op donderdag 17 oktober van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname wordt t.z.t. per mail  geïnventariseerd
23
Werkzaamheden van de commissie

Details

 
 • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Veteranen  
 • 26-06-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen   
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)   
 • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
 • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK   
 • 04-07-2019 09.30 - 10.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019         
 • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus  
 • 26-08-2019 14.00 - 16.00  Gesprek  Overleg met de vaste commissie Defensie Duitsland
   
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS)  
 • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties    
 • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019             
 • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
 • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
 • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)

Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds  
 • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (zal kort na zomerreces worden ingepland
 • Algemeen overleg  IT Defensie   
 • Algemeen overleg  Materieel Defensie   
 • Algemeen overleg  Personeel Defensie   
 • Algemeen overleg  Vastgoed Defensie
24
Rondvraag

Details

 • De staf brengt de mogelijkheden voor een eventueel werkbezoek aan de Verenigde Staten in kaart.
 • Er zal een afscheidsactiviteit voor mevrouw Bruins Slot worden georganiseerd.