Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Defensie d.d. 28 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Defensie d.d. 28 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

Te behandelen:

12
Uitvoering toezegging, gedaan tijdens de mondelinge vragen van het lid Van Dam van 13 oktober 2020, over Nederlandse handvuurwapens, die na verkoop terecht zijn gekomen op Malta

Te behandelen:

15
Voortgang van de aanbevelingen van het OvV-rapport ‘Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen’ en stand van zaken evaluatie plan van aanpak 'Een veilige defensieorganisatie'

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

Te behandelen:

27
Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

Te behandelen:

29
Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en moties van de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de leden Van Helvert en Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63)

Te behandelen:

40
Toezeggingen tot en met december 2020
41
Groot Project GrIT
42
Stafnotitie - Vierde BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT)
43
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 28-01-2021 14.45 - 15.30  Procedurevergadering  
 • 03-02-2021 10.00 - 13.00  Notaoverleg  Materieel Defensie (spreektijden eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 10, PVV 8, CDA 7, D66 7, GL 6, SP 6, PvdA 5, CU 4, PvdD 3, SGP 3, DENK 3, FvD 2, Krol 2, Van Kooten-Arissen 2)
 • 04-02-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   
 • 04-02-2021 14.00 - 14.00  Inbreng schriftelijk overleg  MIVD   
 • 08-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  NAVO Defensie Ministeriële
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021   
 • 23-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad op 2 en 3 maart 2021    
 • 20-04-2021 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad 

Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds  
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
 • Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie   
 • Technische briefing  Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)   
 • Werkbezoek  MIVD    
 • Werkbezoek  Schietserie Bergen-Hohne     
 • Gesprek  Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
 • Gesprek  Veteranenombudsman  
 • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties. 
Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (meerderheidsdebat; Belhaj) (Bij Defensie zal worden nagevraagd of de gevraagde brief nog voor het verkiezingsreces aan de Kamer zal worden toegestuurd)
 • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj) 
44
Planning procedurevergaderingen via videoverbinding tot aan het zomerreces

Details

 • 04-02-2021 10.30 - 11.15  
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021
 • 15-04-2021 10.30 - 11.15
Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
 • 20-05-2021 10.30 - 11.15
 • 03-06-2021 10.30 - 11.15
 • 17-06-2021 10.30 - 11.15
 • 01-07-2021 10.30 - 11.15  
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021