Commissiedebat : Personeel Defensie

De vergadering is geweest

23 juni 2021
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten.

Spreektijd: 5 minuten
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • F.J.H. Jansen (FVD)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Defensie Actieplan 1325 (2021-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Publicatie rapport Huis voor Klokkenluiders Vliegbasis Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwikkelingen op personeelsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Literatuuronderzoek van het IRAS omtrent blootstelling aan emissie van burn pits onder militairen en 'Beschouwing aanvullende meldingen – meldpunt burnpit' van het CEAG

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Personeelsrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  HR-transitie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport Commissie Onderzoek Regeling Vervroegde Uittreding Militairen

  Te behandelen:

  Loading data