Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 14 november 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Defensie dd 14 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Uitstel beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26488-451)

Te behandelen:

19
[EU-SIGNALERING] DEF - AO op 6 november over de Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie 12 november 2019
20
Werkzaamheden van de commissie

Details

20-11-2019 12.00 - 12.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (Wetgevingsrapport/stafnotitie wordt uiterlijk 15 november verspreid)
26-11-2019 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Vastgoed Defensie (spreektijd 5 minuten)
28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering 
06-12-2019 10.30 - 15.00  Werkbezoek Jaarlijkse “7 December” herdenking op vrijdag 6 december 2019 van 10:30-15:00 uur in de Oranjekazerne te Schaarsbergen  DEF  
12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
18-12-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten) (Stafnotitie is verspreid op 11 oktober 2019)
Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020  
16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
30-01-2020 09.45 - 10.15  Procedurevergadering  (vervroegd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
30-01-2020 11.00 - 12.00  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL) (er wordt gezocht naar een alternatief moment i.v.m. ambassadeursconferentie)
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad  
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
06-05-2019 12.00-12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad 12 mei 2019
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Notaoverleg Veteranen
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
• Technische briefing NAVO planningsproces
21
EU Defensieraad van 12 mei 2020

Details

Besluit: Behandelen in een schriftelijk overleg met inbrengdatum woensdag 6 mei 2020 om 12:00 uur.