Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 november 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 november 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Feitenrelaas inzake de transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Defensie (35300-X) op 6 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Correctie in het antwoord op vraag 92 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35300-X-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26488-451)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het lot van Afghaanse tolk F.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Innovatiestrategie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 24 en 25 oktober te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actualisering defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen en moties inzake reservisten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Deelname aan technische briefing over het rapport nummer 63 van de Commisie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten van het onderzoek van de Veteranenombudsman naar het Militair Invaliditeitspensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bijdrage Defensie aan het Nederlandse conflictpreventiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatierapport Klachtbehandeling bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Behandelschema Najaarsnota 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkzaamheden van de commissie

  20-11-2019 12.00 - 12.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (Wetgevingsrapport/stafnotitie wordt uiterlijk 15 november verspreid)
  26-11-2019 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Vastgoed Defensie (spreektijd 5 minuten)
  28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering 
  06-12-2019 10.30 - 15.00  Werkbezoek Jaarlijkse “7 December” herdenking op vrijdag 6 december 2019 van 10:30-15:00 uur in de Oranjekazerne te Schaarsbergen  DEF  
  12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  18-12-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten) (Stafnotitie is verspreid op 11 oktober 2019)
  Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020  
  16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  30-01-2020 09.45 - 10.15  Procedurevergadering  (vervroegd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie)
  30-01-2020 11.00 - 12.00  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL) (er wordt gezocht naar een alternatief moment i.v.m. ambassadeursconferentie)
  13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad  
  05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  06-05-2019 12.00-12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad 12 mei 2019
  14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 

  Plenaire activiteiten
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • VAO Personeel (Diks)

  Ongeplande activiteiten
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
  • Algemeen overleg Materieel Defensie
  • Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • Notaoverleg Veteranen
  • Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
  • Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
  • Technische briefing NAVO planningsproces
 20. 20

  EU Defensieraad van 12 mei 2020

  Besluit: Behandelen in een schriftelijk overleg met inbrengdatum woensdag 6 mei 2020 om 12:00 uur.