Procedurevergadering

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (vervroegd)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 31 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 31 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Beantwoording feitelijke vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (35300-X)

Te behandelen:

3
Beantwoording feitelijke vragen inzake de personeelsrapportage over midden 2019, aangeboden bij brief van 17 september 2019 (35300-X-4)

Te behandelen:

9
Rapport van de Commissie van Onderzoek (CvO) inzake een verwonding van een militair op de Marinekazerne Suffisant (MKSUF) te Curaçao tijdens een les Militaire Zelfverdediging (MZV) in 2017

Te behandelen:

15
20e voortgangsrapportage Verwerving F-35
16
Procedure vaststelling jaarplanning 2020
19
Verzoek VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International tot aanbieding petitie m.b.t. dreigende uitzetting van de Afghaanse tolk d.d. 5 november 2019
20
Voorstellen werkbezoeken VCD aan Defensie 2020
21
Werkzaamheden van de commissie

Details

05-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie-aanbieding Dreigende uitzetting Afghaanse tolk-VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International
06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
14-11-2019 10.00 - 13.00  Werkbezoek Uitreiking dapperheidsonderscheidingen  
14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
20-11-2019 12.00-12.00 Inbreng verslag wetsvoorstel Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (wetgevingsrapport wordt in de week van
                                         11 november 2019 verspreid)

26-11-2019 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Vastgoed Defensie (spreektijd 5 minuten)
28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering 
06-12-2019 10.30 - 15.00  Werkbezoek Jaarlijkse “7 December” herdenking Oranjekazerne Schaarsbergen 
12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
18-12-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Project Verwerving F-35
Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020  
16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
30-01-2020 10.30 - 11.00  Procedurevergadering  
30-01-2020 11.00 - 12.00  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)  
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad  
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)
• Week 45 (de week van maandag 04-11-2019) Plenaire begrotingsbehandeling Defensie

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Notaoverleg Veteranen
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
22
Aanbod van minister van Defensie om een briefing te geven over het NAVO Planningsproces

Details

Besluit: Technische briefing plannen over het NAVO Planningsproces waarin capaciteitendoelstellingen worden vastgesteld en over de relatie met de initiatieven op het gebied van afschrikking en verdediging, zoals het NATO Readiness Initiative.