26
mrt
Besloten debat
26 maart 2020 10:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Karabulut om schriftelijk overleg naar aanleiding van nadere brief transparantie burgerslachtoffers.

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Karabulut om schriftelijk overleg naar aanleiding van nadere brief transparantie burgerslachtoffers."Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Het lid Karabulut stelt onderstaand voor om n.a.v. de eerder vandaag van de minister van Defensie ontvangen nadere brief inzake transparantie burgerslachtoffers een schriftelijk overleg te voeren (zie verder hieronder).
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 26 maart om 10.00 uur d.m.v. een reply-all op dit e-mailbericht te laten weten of u met dit voorstel kunt instemmen.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure dd 26 maart 2020 Verzoek van het lid Karabulut om schriftelijk overleg nav nadere brief transparantie burgerslachtoffers.

Agendapunten