Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 februari 2023
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport en beleidsreactie onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Berichtgeving omtrent levering Leopard-2

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nieuwe Nederlandse militaire bijdrage aan Oekraïense luchtverdediging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Totstandkoming industriële samenwerkingsovereenkomst in het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  B-brief project ‘Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse inzet REAIM conferentie over verantwoorde AI in het militaire domein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake V-100 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Activiteiten van de commissie

  Besluit: De strategische procedurevergadering om agendatechnische redenen naar een nader te bepalen datum verplaatsen.
  Besluit: Een gesprek organiseren met het NATO Defence College (NCDC), op hun verzoek, op 1 juni 2023 van 10.45 tot 11.45 uur. De leden Valstar en Hammelburg melden zich hiervoor alvast aan.
  Besluit: Een nieuwe datum zoeken na het krokusreces voor het gesprek met Litouwse parlementariërs en deelname hiervoor per e-mail inventariseren.
  Besluit: Per e-mail deelname inventariseren voor een besloten technische briefing op 15 februari 2023 door de Algemene Rekenkamer over aandachtspunten voor vastgoed van Defensie.
  • vr  03-02-2023 10.00 - 13.00 Werkbezoek KMar (Brigade Recherche Forensisch Opsporingsteam Oekraïne)
  • wo 08-02-2023 16.15 - 18.15 Rondetafelgesprek Risico’s inzet zware wapens Oekraïne
  • do 09-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële en wapenleveranties aan Oekraïne
  • do 16-02-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 17-02-2023 12.00 - 12.00 Schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde inbrengdatum)
  • do 23-02-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Vastgoed Defensie
  Voorjaarsreces: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • do 09-03-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 09-03-2023 16.00 - 18.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie en taakspecialisatie (spreektijd: 3 minuten)
  • vr  17-03-2023 10.45 - 12.15 Gesprek Top Defensie Vorming (extern)
  • do 23-03-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 30-03-2023 11.15 - 12.00 Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 06-04-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 13-04-2023 10.45 - 12.15 Themabespreking NLDA rol/invloed van China en consequenties van benoemen China in NAVO-strategisch kompas
  • do 13-04-2023 16.00 - 19.00 Commissiedebat Veiligheid en integriteit Defensie (spreektijd: 4 minuten)
  • vr 14-04-2023 10.00 - 18.00 Werkbezoek themasessie Personeel (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • do 20-04-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • do 11-05-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • di  16-05-2023 17.00 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie (spreektijd: 3 minuten)
  • do 25-05-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 01-06-2023 10.45 - 11.45 Gesprek NATO Defence College
  • do 08-06-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 08-06-2023 11.15 - 12.00 Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • vr 16-06-2023 10.00 - 17.00  Werkbezoek Air Defender/MRTT (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • do 22-06-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • za 24-06-2023 10.00 - 17.00 Nederlandse Veteranendag
  • do 06-07-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • vr 15-12-2023 10.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Zeestrijdkrachten - Directie Materiële Instandhouding (tijden worden op later moment vastgesteld)

  Ongeplande commissie-activiteiten
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies
  • Commissiedebat Personeel
  • Commissiedebat Materieel
 12. 12

  Data internationale werkbezoeken 2023

  Besluit: De commissie ziet om logistieke redenen af van het eerder voorgenomen buitenlandse werkbezoek.
  Besluit: Voor het werkbezoek aan Bosnië eind april zal per e-mail deelname worden geïnventariseerd.