Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 september 2022
11:00 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • K.P. Piri (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst van vragen en antwoorden over de Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Contouren behouden, binden en inspireren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Meldpunt Integriteit Defensie (MID) en Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Val in het duister. Onderzoek naar een voorval met letsel op Bonaire, 28 augustus 2017’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  OvV-rapport ‘Mortierongeval Mali 2016, heropening onderzoek 2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken advies Uitkeringsregeling, onderzoek luchtkwaliteit Curaçao en IVD-onderzoek Nadere Inventarisatie Gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie: ‘Onderzoek naar een duikongeval tijdens een mijnenbestrijdingsoperatie van de Zr.Ms. Zierikzee, 9 april 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de realisatiefase van het groot project Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Haga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2022, over de integratie van het Duits en Nederlands leger

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over de regeling tegemoetkoming voor stoffen gerelateerde beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Materieel Defensie van 29 juni 2022, over de vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update levering militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  AIV-adviesaanvraag inzake hybride dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op Woo-verzoek inzake inzetbaarheidsrapportages

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nederlandse bijdragen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 29-30 augustus 2022 te Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake nieuwsartikel F-35 over een mogelijke tekortkoming aan schietstoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Verordening versterking Europese defensie-industrie door gemeenschappelijke aanbestedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Behoeftestelling van het project 'Realisatie Maritime Operations Centre Admiral BENELUX'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wetenschapstoets Defensienota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbevelingen voor de behandeling van de ontwerpbegrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen tot 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Planning werkbezoek Roemenië

  Besluit: Per e-mail deelname aan het troepenbezoek in Roemenië op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2022 inventariseren onder de leden.
 33. 33

  Verzoek gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)

  Besluit: Gesprek met de MDV inplannen op donderdag 10 november 2022 van 10.45 tot 11.30 uur.
  Noot: De leden Valstar (VVD) en Boswijk (CDA) melden zich aan voor het gesprek.
 34. 34

  Uitnodiging 1(German/Netherlands) Corps voor werkbezoek d.d. 11 en 12 november 2022

 35. 35

  Werkzaamheden van de commissie

  • do 15-09-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 15-09-2022 17.15 - 20.15 Commissiedebat Personeel Defensie (gewijzigde datum, spreektijd 4 minuten)
  • do 29-09-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 29-9 t/m vr 30-09 Werkbezoek Defensie-commissie Bundestag
  • wo 05-10-2022 10.30 - 12.30 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 4 minuten)
  • wo 05-10-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Autonome Wapens (spreektijd 4 minuten)
  • do 13-10-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 20-10-2022 10.30 - 12.30 Commissiedebat Veiligheid en integriteit Defensie (spreektijd 3 minuten) 
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • do 03-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 03-11-2022 13.15 - 17.15 Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies (spreektijd 5 minuten)
  • do 24-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 08-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 09-12-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht
  • do 22-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
   
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Digitale veiligheid Defensie (tot nu 1 brief geagendeerd)