Notaoverleg : Veteranen

De vergadering is geweest

24 juni 2019
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie
Spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk, zijn als volgt vastgesteld:
VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, Groenlinks 6, SP 6, PvdA 6, ChristenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 4, DENK 4, FvD 2

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Veteranennota 2018–2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inloophuizen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inloophuizen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging inzake voorzieningen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift reactie op de brief van dhr. H. van B. over aandacht voor de positie van de dienstslachtoffers en hun partners binnen Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Veteranenombudsman over de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Uit het oog uit het hart’ van de Veteranenombudsman over nazorg na een uitzending naar Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht NVOAM over naleving regeling reüniefaciliteiten (RRF)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake brief houdende een verzoek om uitgebreid gezondheidsonderzoek voor veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Draagrecht uniformen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data