Debat geweest
16 mei 2019 | 15:30 - 16:30
Gesprek

Veteranenombudsman

Gesprek: "Veteranenombudsman "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek Veteranenombudsman d.d. 16 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Deelnemers aan het gesprek zijn:

Details

Mr. Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman/Veteranenombudsman
Drs. Matthijs van der Hoeven, Coördinator Veteranenombudsman

Gerelateerde zaken