Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Goedkeuring Verdrag tussen Nederland en de regering van Israël

De vergadering is geweest

17 februari 2022
12:00 uur
Commissie: Defensie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

    Te behandelen:

    Loading data