Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 december 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de oefenmogelijkheden voor informatiegestuurd optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De dood van de Afghaanse tolk die voor EUPOL heeft gewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse inzet Force Commander MINUSMA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op amendementen ingediend tijdens de begroting Defensie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontbinding leverings- en onderhoudscontract project Voertuig 12kN Air Assault (AASLT)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezichtjaarplan 2022 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over marineschepen vernoemen naar vrouwen (Kamerstuk 35570-X-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toelichting inzake het voorzitterschap van de onderzoekscommissie naar evacuatieoperatie vanuit Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Luchtvaartongeval NH-90 Aruba’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 15 en 16 november

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de verlenging Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen (Kamerstuk 29521-435)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel notaoverleg van 13 december 2021 over de initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (Kamerstuk 35848-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Deelname aan Gateway Review met betrekking tot actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Werkzaamheden van de commissie

   
  • 13-12-2021 10.00 - 13.00        Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (spreektijden, eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 10, D66 8, PVV  7, CDA 6, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 4, PvdD 3, ChristenUnie 3, FvD 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Groep Van Haga 2, Het lid Omtzigt 1, Fractie Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1)
  • 06-01-2022 14.00 - 14.00        Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad 12-14 januari 2022
  • 13-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV) 
  • 10-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 24-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 10-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 24-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 21-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 12-05-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV)  
  • 23-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-07-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering 
    
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat MIVD 
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie 
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies  
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensie ministeriële 
  • Gesprek met de Commissie Langlopende Zaken Defensie

  Plenaire activiteiten
  • Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (meerderheidsdebat Piri)