Commissiedebat

Commissiedebat over de meest recente situatie in Afghanistan, inclusief Afghaanse tolken

Commissiedebat: "Commissiedebat over de meest recente situatie in Afghanistan, inclusief Afghaanse tolken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een Commissiedebat, gehouden op 17 augustus 2021, over de meest recente situatie in Afghanistan, inclusief Afghaanse tolken
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat over de meest recente situatie in Afghanistan, inclusief Afghaanse tolken d.d. 17 augustus 2021, van 10.00 - 14.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten