Algemeen overleg : Voortgang/evaluatie missies en operaties

De vergadering is geweest

5 oktober 2020
17:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken
 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • C. Stoffer (SGP)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak in 2020 en 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties (Kamerstuk 27925-697) en de motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties (Kamerstuk 27925-699)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen en snelle reactiemachten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op de post-missie beoordeling (PMB) van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Additionele ontwikkelingen in samenhang van Nederlandse inzet in missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  Loading data