Algemeen overleg

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg: "Voortgang/evaluatie missies en operaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2020, over voortgang/evaluatie missies en operaties
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties d.d. 5 oktober 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Uitvoering van de motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties (Kamerstuk 27925-697) en de motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties (Kamerstuk 27925-699)

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

Te behandelen: