Algemeen overleg

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg: "Voortgang/evaluatie missies en operaties"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties d.d. 5 oktober 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Uitvoering van de motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties (Kamerstuk 27925-697) en de motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties (Kamerstuk 27925-699)

Te behandelen: