Commissiedebat : Voortgang/evaluatie missies

De vergadering is geweest

3 november 2022
13:15 - 17:15 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Defensie
2e Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten (gemarkeerd met een asteriks)
Spreektijden: 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Defensie
 • W.B. Hoekstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang compensatieprojecten gemeenschap Hawija, Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlandse inzet Force Commander MINUSMA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2014 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een Nederlands rapport over een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen in Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de melding vermoeden burgerslachtoffers Uruzgan, Afghanistan (2007)

  Te behandelen:

  Loading data