Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 mei 2023
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 23 mei 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Ministerie van Defensie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken project centrale kazerne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage van de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16) door het ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Defensie inzet voor bescherming Noordzee-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapportage compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van Defensie voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Financiële verantwoording 2022 project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Transitie Koninklijke Marine

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 23 mei 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking: “Het heft in handen houden. Over de noodzaak van een fundamenteel debat over Europese en internationale defensiesamenwerking”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen Defensie tot 11 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 31. 31

  Commissie-activiteiten

  • do 25-05-2023 17.00 - 20.00 Commissiedebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (spreektijd: 4 minuten) 
  • do 01-06-2023 10.45 - 11.45 Gesprek NATO Defence College
  • do 01-06-2023 15.00 - 16.00 Gesprek Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
  • wo 07-06-2023 14.00 - 15.00 Gesprek Veteranenombudsman
  • wo 07-06-2023 15.15 - 17.15 Rondetafelgesprek Veteranen
  • do 08-06-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 08-06-2023 11.15 - 12.00 Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 08-06-2023 14.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd: 3 minuten)
  • di  13-06-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Personeel Defensie (spreektijd: 4 minuten)
  • wo 14-06-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie
  • do 15-06-2023 10.00 - 11.00 Gesprek 11 Luchtmobiele Brigade
  • vr  16-06-2023 10.00 - 17.00 Werkbezoek Air Defender/MRTT (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • ma 19-06-2023 14.00 - 17.00 Notaoverleg Veteranenbeleid (zie de spreektijden op de convocatie)
  • wo 21-06-2023 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2022 (spreektijden per e-mail opgeven)
  • za  24-06-2023 10.00 - 17.00 Nederlandse Veteranendag 
  • wo 28-06-2023 10.30 - 13.30 Commissiedebat Materieel (spreektijd: 4 minuten)
  • do  29-06-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do  06-07-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • di  22-08-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg EU informele Defensieraad van 29-30 augustus
  • di 12-09-2023 19.30 - 22.30 Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (spreektijd: 4 minuten)
  • vr  13-10-2023 10.00 - 18.00 Werkbezoek 1 German-Netherlands Corps (tijden worden op later moment vastgesteld)
  Herfstreces: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
  • ma 30-10-2023 10.00 - 18.00 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten en Special Operations Command (tijden worden op later moment vastgesteld)
  • vr  15-12-2023 10.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Zeestrijdkrachten - Directie Materiële Instandhouding (tijden worden op later moment vastgesteld)
  Kerstreces: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024

  Ongeplande commissie-activiteiten
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking

  Plenaire activiteiten
  • Debat over het bericht dat Nederland betrokken was bij nog een burgerdodenincident in Irak in 2016 (aangevraagd door het lid Kuzu (DENK) op 4 april 2023)