Inbreng feitelijke vragen : Landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie leden Diks en Stoffer)

De vergadering is geweest

16 januari 2020
12:00 uur
Commissie: Defensie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

    Te behandelen:

    Loading data