Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 februari 2020
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 12 en 13 februari 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2017 - juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over verkeersongeval in oefengebied Bergen-Hohne

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Financiële gevolgen van de schorsing van Turkije uit het F-35 programma en van de deelname aan de block buy

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper (Kamerstuk 35300-X-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken over draagrecht uniformen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de post-missie beoordeling (PMB) van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel beantwoording vragen commissie inzake de reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-226)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over Burn pits naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 11 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over ereteken voor een groep dienstslachtoffers van de Nederlandse Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorgenomen besluiten inzake verhuizing Korps Mariniers en compensatie Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wob-verzoeken inzake transparantie burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning algemeen overleg Veiligheid en Integriteit

  Besluit: algemeen overleg Veiligheid en Integriteit plannen in de tweede helft van juni, mits de rapporten van de commissie Deetman over langlopende vastgelopen zaken en van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, die respectievelijk in april en medio juni worden verwacht, beschikbaar zijn. Indien dat niet het geval is, wordt het algemeen overleg eerder gepland. 
 20. 20

  Planning gesprek Veteranenombudsman jaarverslag 2019

  Besluit: Gesprek met de Veteranenombudsman plannen op 27 mei 2020 van 10.00 tot 11.00 uur
 21. 21

  Brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Technische briefing luchtruimherziening (Defensie-aspecten)

 24. 24

  Gesprek met de minister van Defensie van Estland

  Voorstel: Gesprek plannen op dinsdag 24 maart 2020 van 09:30-10.15 uur en deelname inventariseren.
   
 25. 25

  Werkbezoek Berlijn

  Naar aanleiding van een uitnodiging van de commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag zal worden onderzocht welk (tegen)voorstel zal worden gedaan, zodanig dat nader gesproken zal worden over de gezamenlijke inzet van Nederlands-Duitse troepen in het buitenland.
 26. 26

  Werkzaamheden van de commissie

  Voorjaarsreces 21 februari t/m 2 maart 2020
  02-03-2020 t/m 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb  
  03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
  05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  05-03-2020 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen radar Herwijnen 
  18-03-2020 14.30 - 18.30  Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (voorgestelde spreektijd 5 minuten)
  19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  24-03-2020 09.30 - 10.15  Gesprek met minister van Defensie Estland
  24-03-2020 17.45 - 18.30  Gesprek delegatie National Defense College van de Verenigde Arabische Emiraten
  24-03-2020 16.30 - 17.30  Gesprek bestuur Invictus Games (met enige leden van de commissie BDO Eerste Kamer)
  27-03-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS) (ook deelname van enkele leden van de commissie BDO Eerste Kamer)
  02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  17-04-2020 11.00 - 15.30  Werkbezoek MIVD
  Meireces 24 april t/m 11 mei 2020  
  27-4 t/m 2-5 2020             Voorgenomen werkbezoek VS
  06-05-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  20-05-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming 
  Hemelvaart 21 mei 2020 en 22 mei 2020 geen vergadering 
  28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  10-06-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
  11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  22-06-2020 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen   
  25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020 
  18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijke overleg EU Defensieraad
  04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
  09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
  14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 

  Plenaire activiteiten
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • Burgerslachtoffers in Hawija (meerderheidsdebat; Belhaj)

  Ongeplande activiteiten
  • Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie 
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
  • Hoorzitting/rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds  
  • Algemeen overleg MIVD  
  • Algemeen overleg Personeel  
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies  
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
  • Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie
  * Algemeen overleg politietrainingsmissie Kunduz met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
  • Algemeen overleg politietrainingsmissie in Kunduz (met ministers Defensie en Buitenlandse Zaken) (duur 3 uur, spreektijd 5 
     minuten)
  • Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (duur 3 uur, spreektijd 5 minuten)

  • Algemeen overleg radar Herwijnen (duur 2 uur, spreektijd 4 minuten)
  • Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija
  • Technische briefing luchtruimherziening (defensie-aspecten)
  • Technische brefing Grensverleggende IT (GrIT)

   
 27. 27

  Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - openheid stukken over MARKAZ

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rondvraagpunt van het lid Diks over het bericht dat Defensie nog steeds geen natuurvergunning zou hebben aangevraagd voor militair luchtverkeer rond de Vliegbasis Leeuwarden.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - commissiebezoek aan Brightlands

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rondvraagpunt van het lid Karabulut - rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija

  Besluit: Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija organiseren en genodigden onder de leden inventariseren.