Debat geweest
10 oktober 2019 | 09:30 - 10:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (vervroegd)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 10 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 10 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Status van het verzoek in de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-216)

Te behandelen:

16
Technische briefing Europees Defensiefonds - ontwikkelingen EDIDP/EDF
17
Stafnotitie – Defensiebegroting 2020
18
Uitnodiging dapperheidsonderscheiding Kruis van Verdienste en Ereteken voor Verdienste op 14 november 2019
19
Werkzaamheden van de commissie

Details

10-10-2019 14.00 - 15.45  Technische briefing Europees defensiefonds 
15-10-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (stafnotitie verschijnt in week 41) 
16-10-2019 10.00 - 11.00  Technische briefing Wet defensiematerieelbegrotingsfonds 
16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële  
17-10-2019 10.30 - 11.30  Gesprek MDV
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
30-10-2019 15.00 - 19.00  Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie
(Indicatieve spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GL 6, SP 6, PvdA 5, CU 3, PvdD 3, 50Plus 3, SGP 3, DENK 3, FvD 2, van Kooten-Arissen 1)
31-10-2019 10.00 - 11.00  Procedurevergadering (vervroegd aanvangstijdstip)
06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad  
14-11-2019 10.00 - 13.00  Werkbezoek Uitreiking dapperheidsonderscheidingen 
14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering  
12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020 
16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
30-01-2020 10.30 - 11.00  Procedurevergadering 
30-01-2020 11.00 - 12.00  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)  
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad  
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)
• Week 45 (de week van maandag 04-11-2019) Plenaire begrotingsbehandeling Defensie

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Algemeen overleg Project Verwerving F-35
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Algemeen overleg Vastgoed Defensie
• Notaoverleg Veteranen
• Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet defensiematerieelbegrotingsfonds
• Inbreng feitelijke vragen Wet defensiematerieelbegrotingsfonds