Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kader 'Beleidskeuzes uitgelegd' en Wetenschapstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 12 en 13 januari 2022 in Brest

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Budgettaire mutaties van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  A-brief project Midlife Update Bushmaster

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022, zienswijzeprocedure NRD luchthaven Eindhoven en voorzitterschap Luchthaven Eindhoven Overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali van 27 oktober 2021, over C-130 MINUSMA medische keten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarplan MIVD 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inspectierapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Inzetgereed op missie? Onderzoek naar een voorval in Afghanistan, 15 maart 2019’.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Interim-voorziening 12kN Air Assault en oplossing hoogte-overschrijding Scania Gryphus vrachtwagen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen op personeelsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Gereedstelling MQ-9 Reaper

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkzaamheden van de commissie

  • 13-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV) 
  • 10-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 16-02-2022 16.00 - 19.00        Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie (spreektijd 4 minuten)
  • 24-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 10-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 15-03-2022 16.30 - 18.30        Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • 24-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 21-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 11-05-2022 10.00 - 12.00        Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • 12-05-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV)  
  • 23-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-07-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering 
    
  NAVO Defensie Ministeriële 16 en 17 februari 2021
  Besluit: Voor de volgende procedurevergadering opnieuw agenderen of er een commissiedebat dan wel een schriftelijk overleg wordt gehouden over de NAVO Defensie Ministeriële van 16 en 17 februari 2021, n.a.v. de stand van zaken van dat moment.

  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat MIVD
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies  
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensie ministeriële 
  • Gesprek met de Commissie Langlopende Zaken Defensie
  • Technische briefing strategische autonomie in relatie tot de Nederlandse defensie industrie en de DIS

  Plenaire activiteiten
  • Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (meerderheidsdebat Piri)
 23. 23

  Rondvraagpunt van het lid Belhaj - behandeling strategisch kompas

  Het voortouw bij de behandeling van het Strategisch Kompas ligt nu bij commissie BuZa, ook al is er een substantiële Defensiecomponent aan dit dossier verbonden. De commissie verzoekt de staf om in samenspraak met de staf van de commissie Buitenlandse Zaken een voorstel te formuleren over hoe de commissie Defensie ten volle bij de behandeling van dit dossier kan worden betrokken, en de betrokken commissieleden hierover uiterlijk tijdens de komende procedurevergadering nader te informeren.