Commissiedebat : Voortgang/evaluatie missies en operaties

De vergadering is geweest

8 juli 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 9*
Spreektijd: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • S.A.M. Kaag
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • C. Stoffer (SGP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Budget Internationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage inzake Resolute Support Afghanistan mei 2020-mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Periodieke update Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (Kamerstuk 35570-X-38)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanvullende informatie n.a.v. het commissiedebat Afghaanse tolken op 2 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update stand van zaken Afghaanse tolken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse deelname aan Britse Carrier Strike Group (CSG) inzet in de Zwarte Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Periodieke update redeployment en veiligheidssituatie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data