Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 april 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Belhaj (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de moeder van een veteraan met PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering moties met betrekking tot de SMART-L radar in Herwijnen (Kamerstuk 35570-X-24 en 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolg werkzaamheden Visitatiecommissie Defensie & Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021 (Kamerstuk 28676-353)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op rapport “Focus op Dutchbat-III” en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie (cie. Borstlap)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksvoorstel Auditdienst Rijk voor de D-fase van het grote project Vervanging Onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie over uitgangspuntennotitie Vervanging Onderzeeboten en moties van de leden Stoffer c.s. (Kamerstuk 35570-X-30) en van de leden Van Helvert en Stoffer (Kamerstuk 35570-X-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verschijningsmoment basisrapportage onderzeebootvervanging

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) ‘Veilig over land en door de lucht, onderzoek naar maatregelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door Defensie’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Delen van de commercieel-vertrouwelijke definitieve business case GrIT met de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Van Helvert c.s. over een alternatieve locatie voor de radar in Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Behoeftestelling van het project ‘Defensiebrede vervanging nachtzichtkijker Multiple Use Night Observation System Weapon Sight-4’ (MUNOS WS-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken 'Stay Behind-'organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inspectierapport Veiligheid Defensie: ‘Risico’s onderkend? Onderzoek naar een blikseminslag op oefenterrein Ossendrecht 19 juni 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen op personeelsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over het openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2019 (Kamerstuk 29924-201)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) van juli 2019 – december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  35674 Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Introductiedossiers

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 26. 26

  Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'?

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek NLDA - IDL, namens Joint Tertiaire Vorming (JTV), om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 26 oktober 2021

 28. 28

  Programma werkbezoeken 2021 (introductieprogramma Defensie)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbod Masterclass aan Kamercommissie Defensie

 30. 30

  Werkzaamheden van de commissie

  • 20-04-2021 16.30 - 18.30  Commissiedebat EU Defensieraad 
  • 20-05-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering
  • 20-05-2021 15.00 - 17.00  Commissiedebat EU Defensieraad
  • 03-06-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering
  • 17-06-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering
  • 01-07-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering.
  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
  • Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie   
  • Technische briefing  Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)   
  • Werkbezoek  MIVD    
  • Werkbezoek  Schietserie Bergen-Hohne     
  • Gesprek  Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Gesprek  Veteranenombudsman  
  • Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties. 
  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (meerderheidsdebat; Belhaj) 
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj) 
 31. 31

  Verzoek van de Burgemeester Gemeente Lochem het bijwonen van inzet EODD in de gemeente Lochem

  Te behandelen:

  Loading data