Inbreng schriftelijk overleg

Personeel/Materieel Defensie

Inbreng schriftelijk overleg: "Personeel/Materieel Defensie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Personeel/Materieel Defensie d.d. dinsdag 2 november 2021

Agendapunten

2
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

Te behandelen:

4
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

Te behandelen:

20
Nieuwe versie van het Memorandum of Understanding (MoU) voor de productie-, instandhoudings- en doorontwikkelingsfase voor de F-35, die het bestaande MoU uit 2006 vervangt

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek commissie om een inhoudelijke reactie op het IBO over het Defensievastgoed en reactie op de moties over een halfjaarlijkse rapportage n.a.v. de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde ernstige onvolkomenheid

Te behandelen:

38
Positie van vrouwen in de militaire beroepscultuur