Inbreng schriftelijk overleg : Personeel/Materieel Defensie

De vergadering is geweest

2 november 2021
14:00 uur
Commissie: Defensie

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanvullend inzicht in de financiële mutaties voor de volledige planperiode van vijftien jaar van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Personeelsrapportage midden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de Personeelsrapportage midden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2021 (Kamerstuk 34919-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Defensie Projectenoverzicht 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Defensie Projectenoverzicht 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op de Beleidsdoorlichting beleidsartikel 8: Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken inzake het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het definitief BIT-advies GrIT blokken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Defensie Duurzaam Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweeëntwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe versie van het Memorandum of Understanding (MoU) voor de productie-, instandhoudings- en doorontwikkelingsfase voor de F-35, die het bestaande MoU uit 2006 vervangt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om een inhoudelijke reactie op het IBO over het Defensievastgoed en reactie op de moties over een halfjaarlijkse rapportage n.a.v. de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde ernstige onvolkomenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken ernstige onvolkomenheid vastgoedmanagement Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaat Public Private Comparator project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behoeftestelling Future Littoral All Terrain Mobility Patrouillevoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Behoeftestelling van het project ‘Defensiebrede vervanging nachtzichtkijker Multiple Use Night Observation System Weapon Sight-4’ (MUNOS WS-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vervanging en instandhouding FRISC (Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verkoop mijnenjagers aan Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkoop handvuurwapens aan Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verkoop 60mm mortiersystemen en mortiergranaten aan Denemarken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken munitiedomein

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering moties met betrekking tot de SMART-L radar in Herwijnen (Kamerstuk 35570-X-24 en 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken over de uitvoering van diverse moties inzake een nieuw radarstation

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Besluit koepel over SMART-L radar

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie inzake ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers van Defensie bij afkeuring

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake schrijnende gevallen met betrekking tot het AOW-gat van militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Positie van vrouwen in de militaire beroepscultuur