Procedurevergadering : Procedurevergadering (Thorbeckezaal)

De vergadering is geweest

11 november 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie

 
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verkoop 60mm mortiersystemen en mortiergranaten aan Denemarken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken inzake het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken over de uitvoering van diverse moties inzake een nieuw radarstation

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 15 en 16 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over het onderzoek Stichting Koninklijke Defensiemusea

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van diverse moties met betrekking tot het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van Zaken Civielrechtelijke regeling Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zevende Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie (Kamerstuk 27925-838)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 21 en 22 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 15 en 16 november 2021(Kamerstuk 21501-28-226)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over Personeel/Materieel Defensie (Kamerstuk 35925-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  35925-X Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  35925-K Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (K) voor het jaar 2022 (Defensiematerieelbegrotingsfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbod NLDA tot organiseren themabijeenkomsten met commissie Defensie

  Besluit: in beginsel ingaan op aanbod Nederlandse Defensie Academie (NLDA) om jaarlijks een themabijeenkomst voor de commissie te verzorgen. Wel zal de commissie de door de NLDA voor te stellen thema's per geval beoordelen. 

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Werkzaamheden van de commissie

  • 25-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 25-11-2022 14.00 - 17.00        Commissiedebat samenstelling en opdracht onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan 
  • 09-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 06-01-2022 14.00 - 14.00        Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad 12-14 januari 2022
  • 13-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 27-01-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV) 
  • 10-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 10-02-2022 10.00 - 13.30        Ambassadeursconferentie (nadere informatie volgt)
  • 24-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 10-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 24-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 21-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 12-05-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV)  
  • 23-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-07-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering 
    
  Ongeplande activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds    
  • Commissiedebat MIVD
  • Gesprek met de Commissie Langlopende zaken Defensie 
  • Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen
   
  • De leden Belhaj en Van Wijngaarden melden zich, naast het lid Boswijk dat zich eerder al had aangemeld, aan om het rondetafelgesprek Europees Defensiefonds voor te bereiden en zullen hiertoe, in overleg met de staf, een voorstel doen.
  • De commissie besluit het gesprek met de Commissie Langlopende Zaken zo mogelijk nog dit jaar te plannen (duur: 1 uur).

  Plenaire activiteiten:
  • Begroting Defensie (10-11 november 2021)