Commissievergaderingen

Dinsdag 27 september 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Monitoring van het nieuwe stelsel voor tolken en vertalers (zal geen doorgang vinden)

Technische briefing
Geannuleerd

Woensdag 28 september 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechtspraak (is verplaatst naar 9 november 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Donderdag 29 september 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek korpsleiding politie

Gesprek
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36158)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (36163)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Hoofdlijnen Modernisering strafbaarstelling mensenhandel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Voorbereidingsgroep 'inzicht in prestaties strafrechtketen'

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)
Naar boven