Wetgevingsoverleg : Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

De vergadering is geweest

3 juni 2024
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

  Te behandelen:

  Loading data