Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178)

De vergadering is geweest

5 maart 2024
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Van der Laan, Van der Woude, De Hoop, Westerveld, Kwint en Van Esch tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen)

    Te behandelen:

    Loading data