Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

7 maart 2024
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A. Podt (D66)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • M.C.G. Keijzer (BBB)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Samenwerking met Marokko en Egypte op het gebied van migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie evaluatie Adviesraad Migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit- en vertrekmoratorium Palestijnse Gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Opvolging EHRM-uitspraak A.M.A. t. Nederland (nr. 23048/19)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van de leden Piri en Kröger over een uitzondering toepassen en over gaan tot hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi-ontheemden vanuit Irak (Kamerstuk 19637-3143)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gevolgen uitspraak Raad van State tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actuele situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inrichting schaderegeling Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actuele situatie Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging t.a.v. een tijdpad voor de uitwerking van de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te weg (Kamerstuk 36196-10)

  Te behandelen:

  Loading data