Agendapunten

 1. 1

  Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Financiering Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Standen van de Uitvoering 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36560-VI-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data