Commissiedebat : Kansspelen

De vergadering is geweest

7 maart 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • J.N. van Vroonhoven (NSC)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • M. Vondeling (PVV)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op rapport ‘Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Mutluer over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken (Kamerstuk 24557-204)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (Kamerstuk 24557-210)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbrief kansspelen op afstand december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een overkoepelende limiet voor storten en verliezen bij onlinecasino's zonder mogelijkheid tot verhoging (Kamerstuk 36410-VI-60)

  Te behandelen:

  Loading data