Agendapunten

 1. 1

  Aanvullende reactie op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport van de Commissie Silvis (advocatendiensten aan de Staat)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitoring tolk- en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het onderzoek psychosociale gevolgen van bedreiging en beveiliging bij advocaten en rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskader Risicoregelingen met betrekking tot de Garantstellingsregeling curatoren 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanhouding advocaat vanwege verdenking van deelname aan een criminele organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SIGV inzake uitvoeringsproblemen, aanbestedingen van tolkdiensten en verhogen tarieven tolken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht kosten landsadvocaat over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het rapport Advocatendiensten aan de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van beantwoording van vragen van de Eerste Kamer over Pels Rijcken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring tolk- en vertaaldienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  WODC-rapport Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar de vertaalmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitoring tolk en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de fraudekwestie bij het kantoor van de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data