Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Arbeids- en kennisgerelateerde verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de rechterlijke uitspraak inzake het kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het COA

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Landen die wel en niet goed meewerken aan terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data