Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over recente ontwikkelingen op het gebied van personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidsreactie WODC-rapporten alimentatie en bewind

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  WODC-onderzoeksrapport ‘Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies. Wat werkt in welke omstandigheden?’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inspectierapport ‘Vernietiging adoptiedossiers’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken plan en planning uitwerking meerouderschap en -gezag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsbrief gezagsmodule en Internationale Kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Adoptierelatie Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-rapport 'Evaluatie Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport zbo-evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang oprichting stichting Interlandelijke Adoptie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data