Commissiedebat : Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk

De vergadering moet nog plaatsvinden

11 september 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

 1. 1

  Rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport ''Evaluatie Veiligheidswet BES''

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Periodieke rapportage inzet rechtshandhaving Cariben en hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Handhaving natuur- en milieuwetgeving in Carbisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op de evaluatie van de Veiligheidswet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Periodieke rapportage inzet rechtshandhaving Cariben en hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Preventie van jeugdcriminaliteit en Jeugdstrafrecht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ van de Raad voor de rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Universiteit Leiden inzake Auteurswet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport Inspectie JenV stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport en beleidsreactie Raad voor de Rechtshandhaving Strafrechtelijke beslag BES

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rechtshandhaving Cariben; Periodieke rapportage inzet, hoofdlijnen JVO en reactie Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC onderzoek ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eerstelijns voorziening voor rechtshulp in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van de Raad van de Rechtshandhaving inzake het vreemdelingenbeleid en aanpak van mensenhandel en smokkel

  Te behandelen:

  Loading data