Commissiedebat : Terrorisme/extremisme

De vergadering is geweest

19 juni 2024
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • J.J. van der Werf (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Instellen onafhankelijk onderzoek naar de aanhoudingen op 26 oktober 2023 op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Instellen onafhankelijk onderzoek – start onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsnotitie evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelenterrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vijfde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over een standpunt in te nemen over de toepassing van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieden gepubliceerde beleidsregels VOG NP-RP 2024 inzake verscherpt toetsingskader terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 21 december 2023 naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de rechtbank zijn ingediend door twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwelijke uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging in Nederland: ´Met de rug naar de samenleving´

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters met hun twee kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkeling rond de internetmonitoring bij de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nationale extremismestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) COM (2024) 95

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fenomeenanalyse 'memes, een online wapen van extreem rechts'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage 'Integrale aanpak terrorisme'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Zesde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken bestrijding misbruik asiel- en migratiestromen door terroristen

  Te behandelen:

  Loading data