Commissiedebat : Vreemdelingen- en asielbeleid (zal geen doorgang vinden)

De vergadering is geannuleerd

17 april 2024
10:00 - 14:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • E. van der Burg
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Agendapunten

 1. 1

  Rapport fundamentele heroriëntatie asielketen “Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel”

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Terugbrengen aantal herhaalde aanvragen asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen Wbvk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitplaatsing vreemdelingen naar hotels

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - India

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op informatieverzoek van het lid Podt gedaan tijdens de voortzetting van het wetgevingsoverleg over het Begrotingsdeel asiel en migratie van 12 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data