Commissiedebat : Seksueel geweld en kindermisbruik

De vergadering is geweest

6 maart 2024
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M. Synhaeve (D66)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • M. Aardema (PVV)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  WODC rapport 'Strafbaarstelling van lijkschennis'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapport Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport 'Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging, gedaan tijden het commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik van 15 december 2022, over verkenning naar Nederlandse porno-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Helder over onderzoeken of wegkijken en niet ingrijpen bij seksueel misbruik of geweld strafbaar kan worden gemaakt (Kamerstuk 31015-268) en reactie op verzoek commissie over strafbaar stellen wegkijken door omstanders bij seksueel misbruik en/of geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie WODC-onderzoek Strafbaarstelling Lijkschennis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie onderzoeken Georganiseerd sadistisch misbruik en Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Forensische onderzoeken bij minderjarige slachtoffers van zedendelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld (Kamerstuk 36234-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek Omgang met seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen religieuze gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken strafbaarstelling lijkschennis en wetgevingstraject

  Te behandelen:

  Loading data