Commissiedebat : Gevangeniswezen en tbs

De vergadering is geweest

15 februari 2024
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Gevangeniswezen en TBS van 4 juli 2023, over Pilot kleinschalige detentievoorziening Huis van Herstel PI Almelo

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afsluitbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over beëindiging intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen, wel extra aandacht voor de ontstane problematiek door sluiting RJJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op inspectierapporten over incidenten RJJI Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang justitiële jeugdinrichtingen en kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport over de toepassing van de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) als onderdeel van de Wet langdurig toezicht (Wlt) in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van het antwoord op brieven van de Commissie van Toezicht van Rijks JJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweejaarlijkse recidivemonitor periode 2010-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op WODC-onderzoek "Vergelijkend onderzoek Italiaans 41-bis detentieregime"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvolging motie van de leden Kuik en Mutluer over de Kamer informeren op welke manier aan de afgesproken voorwaarden rondom de pilot Huis van Herstel is voldaan (Kamerstuk 24587-905)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport incident PI Krimpen aan den IJssel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inspectierapport naar aanleiding van steekincidenten in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  RSJ-advies ''Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen''

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg aanpak gemeente Amsterdam m.b.t. WODC onderzoek naar de effectiviteit t.a.v. recidive Top600-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten onderzoek pensioenschade SBF

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Plaatsing hoogrisico gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data