Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

26 juni 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M. Aardema (PVV)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Factsheet Strafrechtketenmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Landelijke Agenda Crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie amendement en motie ingediend bij voorjaarsnota inzake financiering NCAB (Kamerstuk 36550-VI-4 en Kamerstuk 36550-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek tot spoedige behandeling van het voorstel van Wet herimplementatie Europees strafrecht (Kamerstuk 36491)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  PMJ-ramingen tot en met 2029

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen en coffeeshopbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag toezicht hackbevoegdheid politie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang aanpak seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerste Halfjaarbericht politie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wapens en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Plan- en procesevaluatie Mediation in Strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Woo-besluit inzake communicatie met VAN Kansspelen omtrent het coronabeleid t.a.v. kansspelhallen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WODC-onderzoek Langdurig toezicht bij ernstige gewelds- en zedendelinquenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang ondersteuning uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC-rapport 'Evaluatie van de aanpak van weigerende observandi'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Specialistische ambulante begeleiding (psy)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Invulling motie van de leden Van Nispen en Tseggai over meer hulp voor geadopteerden en laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier (Kamerstuk 33836-93) en motie van de leden Van Nispen en Ellian over overdracht naar het Nationaal Archief van alle dossiers en archieven over de tragedie van binnenlandse afstand en adoptie van 1956 tot 1984 (Kamerstuk 33836-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WODC-rapport (poging) doodslag jeugdigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie WODC-onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van proceskostenvergoedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over notitie van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators en stand van zaken centraal mediatorsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over het Actieplan Samen tegen mensenhandel (Kamerstuk 28638-249)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opdracht Snel Beveiliging Nodig B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van de Uitvoering over 2023 van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Acute opvangsituatie en stand van zaken huisvesting statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  De Staat van Migratie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actieplan Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift van de reactie gestuurd aan de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de brief d.d. 5 juni jl. inzake de veiligheidssituatie op het COA in Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. afhandeling van dossiers door Kifid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken bestrijding misbruik asiel- en migratiestromen door terroristen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van het lid Veldkamp gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 februari 2024, over wat over nareis op nareis in memo's stond

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 13-14 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapportage 'Integrale aanpak terrorisme'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Zesde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatierapport Nederland inzake implementatie Richtlijn Europees onderzoeksbevel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek reactie vragen op brief Stichting Verleden in Zicht (VIZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brievenlijst particulieren

 45. 45

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data