Commissiedebat : Rechtspraak

De vergadering is geweest

28 februari 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.M. Weerwind
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • M. Vondeling (PVV)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. el Abassi (DENK)
 • B.J. Eerdmans (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Indexering griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Doorlooptijden in de bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport 'Beloningsverschillen rechterlijke macht'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wenselijkheid opzetten burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van het antwoord op vragen van de Eerste Kamer over onder andere de gesignaleerde buikpijndossiers in het jaarverslag van de Rechtspraak 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie bij evaluatierapport artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rechtertekort en opleidingscapaciteit rechterlijke ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  WODC-onderzoeksrapport "Protocol 16 EVRM. Achtergronden, betekenis, effecten en ervaringen"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Visitatierapport Rechtspraak 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlaging van de griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarplan Rechtspraak 2024

  Te behandelen:

  Loading data