Agendapunten

 1. 1

  Plan van aanpak tegengaan drugstoerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapportage experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitwerking van de motie van het lid Kuik c.s. inzake de educatieve maatregel bij drugsbezit (Kamerstuk 36200-VI-77)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatierapport “Geen nacht zonder (art.) 8, Evaluatie van de Wet drugs in het verkeer”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van de leden Helder en Michon-Derkzen, gedaan tijdens het Tweeminutendebat Politie van 1 februari 2024, over opheldering over een symposium ‘Hoe verder met het drugsbeleid?’ georganiseerd door Law Enforcement Action Partnership Nederland op 30 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ’Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022´

  Te behandelen:

  Loading data