Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft voor hen rampzalige gevolgen. Zo luidt de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. In haar rapport ‘Groningers boven gas’ stelt de commissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers en doet ze aanbevelingen hoe deze in te lossen. Het rapport is op 24 februari 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de commissie en het onderzoeksrapport.

De commissie bestaat uit de leden: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP)
De commissieleden v.l.n.r.: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP).

Debat

Met een plenair debat rondde de Tweede Kamer op dinsdag 6 en woensdag 7 juni de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen af. Kamerleden debatteerden over het rapport van de onderzoekscommissie met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Eerder, in een plenair debat op woensdag 12 april en donderdag 13 april, legde de commissie verantwoording af over het onderzoek. Met dit debat heeft de commissie haar werkzaamheden beëindigd. De Kamer heeft hierna een motie aangenomen waarin zij de analyse, conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie onderschrijft en het kabinet vraagt om op korte termijn een reactie op het rapport ‘Groningers boven gas’ te geven. Het kabinet gaf op dinsdag 25 april in Groningen deze reactie.

Kijk terug en lees meer

  • Kijk het plenaire debat met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief terug via Debat Gemist. Lees ook het debat in het kort van dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni 2023.
  • Kijk de eerste dag en tweede dag van het debat met de enquêtecommissie terug via Debat Gemist. Lees het debat in het kort van 12 april en 13 april 2023.
  • Lees hier de schriftelijke vragen van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het rapport en de beantwoording van de enquêtecommissie. 

Ereschuld

“Het inlossen van de ereschuld begint bij het vooropstellen van de belangen van Groningers”, zegt commissievoorzitter Tom van der Lee. “De veiligheid, het beschermen van bezit, de gezondheid en het welzijn van de Groningers hebben onvoldoende meegeteld in de besluitvorming over de Groningse gaswinning.” De enquêtecommissie concludeert dat er een verandering van perspectief nodig is. Van der Lee: “Het gaat hierbij niet louter om aansprakelijkheid. Het gaat ook om de morele verplichting om de schade en pijn die aan Groningen en Groningers is toegebracht weg te nemen, en daar - onvermijdelijk – extra mankracht, geld en moeite voor vrij te maken.”

Conclusies en aanbevelingen

De enquêtecommissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen. De hoofdconclusie wordt in het rapport uiteengezet in tien conclusies. Vervolgens werkt de enquêtecommissie elf aanbevelingen uit waarmee de ereschuld van Nederland aan de Groningers kan worden ingelost. Het rapport is op verschillende manieren online te lezen: via een interactieve website en in pdf. In het rapport zijn de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt.

Interactieve versie van het rapport

De interactieve versie van het rapport vindt u op rapportaardgaswinning.tweedekamer.nl. Op deze website wordt het rapport aan de hand van verschillende visualisaties in beeld gebracht. U kunt het rapport bekijken per thema en periode. Een tijdlijn geeft de bevindingen per jaar weer, van 1959 tot 2022. U kunt via iconen de bevindingen verder specificeren voor de thema’s bodemdaling, aardbevingen, gasgebouw, schade, versterking, toezicht, compensatie, Tweede Kamer, kennis en regio.

Aanvraag gedrukt exemplaar rapport 

Wilt u kosteloos een gedrukt exemplaar van het volledige rapport (5 delen) ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in. Bestellen kan zolang de voorraad strekt. Verzending alleen binnen Nederland. 

Lees meer