Spoorbrug

Vaste commissie : Infrastructuur en Waterstaat

In een druk land als Nederland moet hard gewerkt worden aan een goede bereikbaarheid en een schone, gezonde leefomgeving. In de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) komen deze onderwerpen samen. De commissie overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Centrale vragen zijn: Hoe zorgen we voor een schone en gezonde omgeving waarin mensen kunnen leven? Hoe komen mensen en goederen over land, water en door de lucht snel, veilig en zo duurzaam mogelijk van A naar B? En wat moeten we doen om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast? De commissie hoort ook de stem van betrokkenen uit het veld door rondetafelgesprekken te houden en op werkbezoek te gaan.

Activiteiten

Documenten

29 kamerleden

Circulair bouwen

Circulair bouwen is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit...

Spoorveiligheid

Het Nederlandse spoornet is één van de drukste en veiligste in Europa. Ondanks maatregelen om die veiligheid nog...

Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er bijna geen afval meer. Over verschillende...

Concessie hoofdrailnet 2025

De nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (HRN) moet op 1 januari 2025 ingaan. Over het ontwerp van die...

Hoorzitting Chemours over PFAS

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 5 juli tussen 11.30 en 12.30 uur een hoorzitting met...