Een landbouwmachine in een veld met kool

Ecologische duurzaamheid en milieu hebben raakvlakken met de kwaliteit van voedsel, waarbij het met name gaat om voedselveiligheid en volksgezondheid. De Kamer laat in dit kader een onderzoek uitvoeren naar de economische dimensie van de verduurzaming van de voedselproductie. Hoe wordt het aankoopgedrag van de consument beïnvloed, wat zijn de risico’s voor de producenten en welke voorlichting hoort bij duurzame voedselproductie?

Europese hervormingen
Het Europese Landbouwbeleid wordt in 2013 hervormd. De commissie zal daarom de komende jaren regelmatig met de staatssecretaris spreken over deze hervormingen. Doel van de hervormingen is het duurzamer en efficiënter maken van het Europese Landbouwbeleid .

Ook het Europese Visserijbeleid wordt in 2013 hervormd. De komende jaren zal de commissie met de staatssecretaris van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet in de Europese Unie . De hervorming van het visserijbeleid moet zorgen voor een duurzaam beheer van de visbestanden in de Europese wateren.

Daarnaast komen in het overleg met de staatssecretaris onderwerpen aan bod zoals het mestbeleid, dierenwelzijn, de ontwikkeling van het platteland, recreatie en biotechnologie.